Me lanserer nye nettsider

Me lanserer nye nettsider

For å nå ut til fleire av bygdefolket på Rubbestadneset, lanserer RGU ny heimeside. Du finn oss på Rubben.no. Dette er eit av prosjekta som arbeidsgruppa i LivOGLyst har jobba med og utvikla saman med Synleg AS.
LivOGLyst er i god fart

LivOGLyst er i god fart

På grunn av alle restriksjonar og tiltak som fylgje av Covid-19, har det blitt vanskeleg med gode bygdemøter og samhandling med bygda. Arbeidsgruppa i LivOGLyst har allikevel hatt nok å halde fingrane i, og ein kan nemne arbeidet med ny nettside, planlegging av...
Ny grus i Stangarvågen rundt!

Ny grus i Stangarvågen rundt!

Førti helikopterturar frå Brubakken og ut i Stangervågsløypa med omlag 60 tonn grus tok ein time og 15 minutt. Det virka som det ikkje tok noko særleg lengre tid for dugnadsgjengane å dra grusen ut av sekkjene og rundt i løypa. Ein formidabel innsats er lagt ned og...
Me håpar på ny opning og felles møte i haust!

Me håpar på ny opning og felles møte i haust!

Mange har etter kvart fått vaksine mot Coronaviruset og smitten avtek. Me håpar at me til hausten kan få lage til nye bygdemøter for å informera om det me arbeider med og invitere bygda med på ny mobilisering for å gjere Rubben til ein endå betre stad å leva og veksa...
17. maifeiring!

17. maifeiring!

Det var heller ikkje lov til å gå i 17. maitog i år heller! Kreative folk laga då til bilkortesjar og båtkonvoi. Knall ver og fin temperatur. Korpset starta dagen med å spela på Arhaugen før dei fortsette å spele på ulike stader på Rubben. På hurtigbåtkaien var det...