NÆRINGSLIVet på rubben

Me vil gjerne presentera alle dei flotte bedriftene i bygda under. Klikk på logoane, så kjem du rett inn på deira heimesider. Du vil også kunna sjå om dei treng fleire tilsette. Dersom det er tilfelle går du inn på heimesida deira og til karriere e.l.