For å nå ut til fleire av bygdefolket på Rubbestadneset, lanserer RGU ny heimeside. Du finn oss på Rubben.no. Dette er eit av prosjekta som arbeidsgruppa i LivOGLyst har jobba med og utvikla saman med Synleg AS.