Mange har etter kvart fått vaksine mot Coronaviruset og smitten avtek. Me håpar at me til hausten kan få lage til nye bygdemøter for å informera om det me arbeider med og invitere bygda med på ny mobilisering for å gjere Rubben til ein endå betre stad å leva og veksa opp i.