Bygdamøte mai 2022

Bygdamøte mai 2022

RGU inviterer til bygdamøte i Rubbhallen. Det er tre år sidan sist og me gler oss til å møtas att. Håpar det vert ein god miks av unge og eldre. Ingen påmelding – det er berre å koma.

Trafikksikring

Trafikksikring

I dag har me i RGU, FAU, Rubbestadneset skule og kommunen hatt møte om trafikksikring i bygda vår. Der har me diskutert og kome med innspel til korleis me kan gjera skulevegen tryggare i Rubben. Dette er noko me i RGU har jobba for lenge, men det har ikkje vert lett å...
TV-aksjonen 2021

TV-aksjonen 2021

Bli bøssebærar! Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap.Målet er at alle husstander skal få besøk den 24 oktober. Til det treng me 20 bøssebærara.Tidspunktet for bøssebæringa er mellom klokka 15:00 til 18:00 søndag 24.oktober.Er du under 18...