Tildelt midlar frå SPV

18. oktober delte Sparebanken Vest ut prosjektmidler til mange lag og organisasjoner. Me i RGU fekk 175 000 tildelt som me skal bruka til buldresteinar i Miljøparken. Dette er heilt fantastisk og prisen blei mottatt av Svein Helge Natterøy og Arild Grasdal.